Morgenmortion

På baggrund af projekt ’Masseeksperimentet 2012’[1] og med bevidstheden om, at en stor del af vores børn enten tager bussen eller bliver kørt i skole, har vi valgt at indføre daglig morgenmotion. Efter den indledende læsetid når børnene møder ind, har vi en kort morgensamling, som efterfølges af morgenmotion.
Motionen indeholder motoriske aktiviteter, lege, gå- og løbeture med det formål at styrke elevernes kropsbevidsthed og stimulere deres faglige og sociale kompetencer. Vi motionerer udendørs mandag til fredag hele året, med undtagelse af de dage, hvor det ikke er forsvarligt eller hvis den planlagte aktivitet bør foregå indendørs.

Billede 4: Er den Danske-Skolemodel School for Rohingya-børn i Cox´s Bazar, Bangladesh.
De har også indført morgenmotion:)

[1] http://www.bupl.dk/internet/boernogunge.nsf/0/09E403590F5BC76EC1257ACB0043BBB6?opendocument

Læsetid

Vi begynder altid dagen med læsetid. Når vi har læsetid har vi en medbragt bog, som vi læser enten enkeltvist eller sammen med vores læsepartner. Her udnytter vi tiden til at dele en rigtig god historie med hinanden samt forbedre børnenes læseevne. Eleverne bestemmer selv, hvilke bøger som de vil læse inden for de retningslinjer, som læreren har udstukket.

Det pædagogiske måltid

På VerdensBørn Grundskole lægger vi stor vægt på det pædagogiske måltid. Dette indbefatter at der altid sidder en voksen rollemodel, der deltager aktivt i og omkring måltiderne. Den voksne udviser korrekt bordskik, sundhedsforståelse og pli, da børnene spejler sig i den voksne.
Vi anser det samspil, som finder sted i forbindelse med et måltid, som en væsentlig del af VerdensBarnets dannelse.