Det primære optagelseskriterium er det forpligtende forældresamarbejde. Mulighederne for samarbejdet vurderes ud fra en optagelsessamtale, hvor forældrenes præsentation af familiens kerneværdier vægter højest. Det er således essentielt, at familien deler samme barnesyn som VerdensBørn Grundskole

Venteliste

Alle henvendelser vedrørende ventelisten bedes sendt til venteliste.vbgrundskole@gmail.com

Ansøgning om optagelse på VerdensBørn Grundskole, kan ske fra det kalenderår hvor barnet fylder 3 år. Barnet kan tidligst starte i det kalenderår hvor barnet fylder 6 år.

Når VerdensBørn Grundskole har modtaget Jeres ansøgning i form af en e-mail med:
– barnets navn.
– fødselsdato.
– ønsket klassetrin og skoleår.
– kontaktdetaljer.
– kopi  af kvittering for indbetaling af administrationsgebyret på 300,- dkk

Gebyret indsættes på Skolens konto i Fælleskassen. Reg.nr: 8411, Konto nr:4172234 – HUSK at mærke posteringen med barnets navn og fødselsdato. 
Er ovenstående punkter overholdt, står barnet på venteliste, i modtager IKKE en bekræftelse.

Såfremt der er plads på det ønskede klassetrin, vil I modtage en invitation til en samtale med skolen. Dog tidligst seks måneder før ønsket skolestart. 

HVIS SKOLEN IKKE KAN TILBYDE EN SAMTALE, HØRER I IKKE FRA OS, MEN BARNET BEHOLDER SIN PLADS PÅ VENTELISTEN.

Børn fra VerdensBørn Daginstitutioner, samt søskendebørn til elever på skolen, har fortrinsret ved indkaldelse til samtale, med henblik på optagelse på VerdensBørn Grundskole. 

Det er forældrenes ansvar at oplyse, at der er tale om et søskendebarn og/eller et barn fra VerdensBørn Daginstitution ved opskrivning.