Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål- og indholdsbeskrivelsen for VerdensBørn Grundskoles SFO er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens retningslinjer for SFO, samt anbefalingerne fra regeringens skolestartudvalg om styrkelse af idræt og bevægelse i SFO . Herudover er formålet med beskrivelsen at fremme, at SFO’en inddrages i opfyldelsen af VerdensBørn Grundskoles overordnede formål. Ydermere arbejder vi bevidst med de seks pædagogiske læreplanstemaer. Temaerne inkluderer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. I mål- og indholdsbeskrivelsen vil de enkelte temaer beskrives hver for sig, men i vores hverdag på skolen og i SFO’en vil temaerne flette sig sammen og den samme aktivitet vil som oftest omfatte flere temaer samtidig. Mål- og indholdsbeskrivelsen bliver evalueret årligt, i henhold til gældende retningslinjer på området, samt egne erfaringer.

Aktiviteter i VerdensBørn Grundskoles SFO 2019/2020

Lektiecafé

Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ)

Fægtning

Det kreativeværksted