Udeskole – læring i bevægelse

VerdensBørn Grundskole har i gennem 2015 og 2016, været med i projektet ”Udeskole – læring i bevægelse”, som DGI står bag. Som ny opstartet friskole var det uden tvivl hårdt at lægge ud med et så ambitiøst projekt, der strak sig over 1 1/2 år, men det har været det værd.
I løbet af projektet blev fire af skolens ansatte uddannet ‘udeskolekoordinatorer’, med det formål at fastholde fokus på udeskole, samt at give nye lærere faste sparringspartnere i planlægningen af udeskoleforløb. Projektet har for VerdensBørn Grundskole betydet at vi, i forbindelse med planlægningen af et skoleår har et bevidst fokus på at udvide klasserummet. Dette gøres ved at de enkelte lærer er opmærksomme på at planlægge deres undervisning på en måde hvor de inddrager nærliggende faciliteter. F.eks. skolegården, den nærliggende sø, Utterslevmose, Bispebjerg hospital eller byens museer og institutter, som vi flittigt gør brug af.
Flere gange årligt flytter vi undervisningen til det nærliggende naturværksted ‘Streyf’, hvor engelskundervisningen pludselig får en anden dimension når børnene bliver sat til at betragte søen og naturen, og beskrive hvad de ser. Eller når 0.-1. trin i dansk har samlet agern, grangrene og bær for efterfølgende at tale om hvilket art grantrægrenen kommer fra eller hvilken farve bladende har for til sidst at skrive/tegne alle de nye indtryk ind i deres naturlogbøger. Matematiklæren har gemt regnestykker i skoven og nu går den vilde jagt efter det helt rigtige stykke og er der mon regnestykker nok til alle? 
Meget forskning tyder på, at børn lærer forskelligt og at en meget stor gruppe lærer bedst, når undervisningen er tilrettelagt visuelt anderledes og håndgribelig. – Derfor er udeskole en prioritet for os.

Daglige aktiviteter

Morgenmortion

Det pædagogiske måltid

Læsetid

Læs mere

Frugtordning

  • Udover det daglige pædagogiske måltid, får børne også formiddags- og eftermiddags snack herunder ét stykke økologisk frugt pr. dag.

Årlige aktiviteter

Forældreaften

Forældrekonsultationer

Lejrtur/Studietur

Affaldsindsamlingen

Temadag

Læs mere

VerdensBørn Grundskole på tur

Københavns Fødevare Fællesskab

KBH Madhus

Zoologisk Have

Naturværkstedet Streyf

Teateret Zangenberg – 1001 nat Marts 2017

Kælketur Februar 2017

Zoologisk Museum Februar 2017

Tilsynsrapporter for VerdensBørn Grundskole

Tilsynsførende: Peter Jensen

Evaluering og opfølgningsplan

Antimobbestrategi

Mobilpolitik