Eksempel på en ugeplan

Tryk på teksten herunder, hvis du ønsker at se et eksempel på en ugeplan samt hvordan vi arbejder med faget ‘Identitet og dannelse’ på VerdensBørn Grundskole. Der udsendes en ny ugeplan hver uge

Udeskole – læring i bevægelse

VerdensBørn Grundskole har over 1 1/2 år i gennem 2015 og 2016 været med i projektet ”Udeskole – læring i bevægelse”, som DGI står bag med støtte fra Nordea-fonden. Som nyopstartet friskole har det uden tvivl været hårdt at lægge ud med et så ambitiøst projekt, der har strukket sig, men det har været det værd.

VerdensBørn Grundskole har i gennem 2015 og 2016 været med i projektet ”Udeskole – læring i bevægelse”, som DGI står bag med støtte fra Nordea-fonden. Som ny opstartet friskole har det uden tvivl været hårdt at lægge ud med et så ambitiøst projekt, der har strukket sig over 1 1/2 år, men det har været det værd.
I løbet af projektet er fire af skolens ansatte blevet uddannet ‘udeskolekoordinatorer’, med det formål at fastholde fokus på udeskole, samt at give nye lærere faste sparringspartnere i planlægningen af udeskoleforløb.
Projektet har for VerdensBørn Grundskole betydet at vi igennem sidste skoleår samt i forbindelse med planlægningen af dette skoleår har fokuseret på at udvide klasserummet. Dette gøres ved at de enkelte lærer er opmærksomme på at planlægge deres undervisning på en måde hvor de inddrager nærliggende faciliteter. Det kan være så enkelt som at bruge skolegården, ture til den nærliggende sø, Utterslevmose, Bispebjerg hospital eller byens museer og institutter, som vi flittigt gør brug af.
Hjemmekundskab handler om meget mere end at lære at lave mad eller bage brød. Her kan en tur til Netto skabe de perfekte rammer til at tale om prisen på gulerødder, hvad forskellen er på økologiske grønsager og ikke økologiske grønsager og hvorfor nogle varer er dyrere i juni end i november og omvendt. Flere gange årligt flytter vi undervisningen til det nærliggende naturværksted ‘Streyf’, hvor engelskundervisningen pludselig får en anden dimension når børnene bliver sat til at betragte søen og naturen, og beskrive hvad de ser. Eller når 0.-1. trin i dansk har samlet agern, grangrene og bær for efterfølgende at tale om hvilket art grantrægrenen kommer fra eller hvilken farve bladende har for til sidst at skrive/tegne alle de nye indtryk ind i deres naturlogbøger. Matematiklæren har gemt regnestykker i skoven og nu går den vilde jagt efter det helt rigtige stykke og er der mon regnestykker nok til alle? 
Meget forskning tyder på, at børn lærer forskelligt og at en meget stor gruppe lærer bedst, når undervisningen er tilrettelagt visuelt anderledes og håndgribelig. – Derfor er udeskole en prioritet for os.L

Daglige aktiviteter

Morgenmortion

Det pædagogiske måltid

Læsetid

Læs mere

Frugtordning

Udover det daglige pædagogiske måltid, får børne også formiddags- og eftermiddags snack herunder ét stykke økologisk frugt pr. dag.

Årlige aktiviteter

Forældreaften

Forældrekonsultationer

Lejrtur/Studietur

Affaldsindsamlingen

Temadag

Læs mere

VerdensBørn Grundskole på tur

Københavns Fødevare Fællesskab

KBH Madhus

Zoologisk Have

Naturværkstedet Streyf

Teateret Zangenberg – 1001 nat Marts 2017

Kælketur Februar 2017

Zoologisk Museum Februar 2017

Tilsynsrapporter for VerdensBørn Grundskole

Tilsynsførende: Peter Jensen

Evaluering 2017

Selvevaluering og trivselsevaluering/Undervisningsmiljøvurdering

Antimobbestrategi